Séculos XIX-XX

Ver a descrición

A escola de Papín

A parroquia de Penarrubia, desde 1934 a 1970, contou cunha escola situada no lugar de Papín. O edificio foi construído mercé a doazón que realizou José María Álvarez Saavedra, un veciño deste

Ler Máis >>

A xente

Na actualidade, residen habitualmente en Penarrubia menos de quince persoas. Se nos remontamos ao século XIX, o número de habitantes era moi superior debido á existencia dunha elevada natalidade e ao feito

Ler Máis >>

As casas

Segundo a aprobación inicial do PXOM de Baralla, no lugar de Penarrubia existen 53 construcións, das cales vinte son vivendas. Destas vinte, dezasete son tradicionais (tres de Ferreiro; cadansúa de Ruán, Martiz,

Ler Máis >>

Vías de comunicación

Estradas Penarrubia dista 790 metros da estrada LU-710 (Baralla-O Cádavo). Esta é a súa vía de comunicación fundamental. Permite ir a Baralla e desde aquí a Lugo. Tamén comunica directamente co Cádavo

Ler Máis >>

As terras

¿Cal é o mal dos foros galegos? As luvas, os rogos,encamallos e conrogos, peitos e antepeitos. Na actualidade, cada terra ten un propietario e nos lindes dun predio comezan os do veciño.

Ler Máis >>

Gandería

Bovina No Antigo Réxime, a gandería tiña carácter subsidiario da agricultura: bois, vacas e, nalgúns casos os équidos, empréganse fundamentalmente como forza de traballo, medio de transporte e como fornecedores de fertilizante

Ler Máis >>

Pasteiros artificiais

No período 1900-1936, prodúcense importantes transformacións no campo galego que, segundo Fernández Prieto, poden resumirse no acceso á propiedade das terras, na mercantilización, na articulación da sociedade e nas transformacións tecnolóxicas. O

Ler Máis >>

Cultivos

No Catastro de Ensenada, facíase a seguinte clasificación das terras de Penarrubia, que, con algunhas variantes, se mantivo durante douscentos anos: Cortiñas Terras sementeiras Hortas Prados de rega Prados de seco Soutos

Ler Máis >>

Pataca

Introdución do seu cultivo Hai quen afirma que a pataca foi introducida en Galiza antes que en ningún outro lugar de Europa. O certo é, sen embargo, que a extensión do seu

Ler Máis >>