Séculos XIX-XX

Ver a descrición

A xente

Situación demográfica Na actualidade, residen habitualmente en Penarrubia menos de quince persoas. Se nos remontamos ao século XIX, o número de habitantes era moi superior debido á existencia dunha elevada natalidade e

Ler Máis >>

As casas

Segundo a aprobación inicial do PXOM de Baralla, no lugar de Penarrubia existen 53 construcións, das cales vinte son vivendas. Destas vinte, dezasete son tradicionais (tres de Ferreiro; cadansúa de Ruán, Martiz,

Ler Máis >>

Vías de comunicación

Estradas Penarrubia dista 790 metros da estrada LU-710 (Baralla-O Cádavo). Esta é a súa vía de comunicación fundamental. Permite ir a Baralla e desde aquí a Lugo. Tamén comunica directamente co Cádavo

Ler Máis >>

As terras

¿Cal é o mal dos foros galegos? As luvas, os rogos,encamallos e conrogos, peitos e antepeitos. Na actualidade, cada terra ten un propietario e nos lindes dun predio comezan os do veciño.

Ler Máis >>

Gandería

Bovina No Antigo Réxime, a gandería tiña carácter subsidiario da agricultura: bois, vacas e, nalgúns casos os équidos, empréganse fundamentalmente como forza de traballo, medio de transporte e como fornecedores de fertilizante

Ler Máis >>

Pasteiros artificiais

No período 1900-1936, prodúcense importantes transformacións no campo galego que, segundo Fernández Prieto, poden resumirse no acceso á propiedade das terras, na mercantilización, na articulación da sociedade e nas transformacións tecnolóxicas. O

Ler Máis >>

Cultivos

No Catastro de Ensenada, facíase a seguinte clasificación das terras de Penarrubia, que, con algunhas variantes, se mantivo durante douscentos anos: Cortiñas Terras sementeiras Hortas Prados de rega Prados de seco Soutos

Ler Máis >>

Pataca

Introdución do seu cultivo Hai quen afirma que a pataca foi introducida en Galiza antes que en ningún outro lugar de Europa. O certo é, sen embargo, que a extensión do seu

Ler Máis >>

Remolacha

O cultivo desta forraxe cumpre agora cen anos da súa implantación na Galiza. No Catastro de Ensenada non se cita. Foi introducida por iniciativa dos impulsores da investigación da agronomía galega nas

Ler Máis >>