O Monte

Ver a descrición

Situación xeográfica

As catro serras Catro son as serras de Penarrubia: A da Canteira, a do Mazuco, a Serra do Medio e Navallos. Os límites entre as elas veñen dados polo decurso de varios

Ler Máis >>

Situación catastral

Parcelas catastrais No Catastro, o monte de Penarrubia comprende o monte do Mazuco, parte do de Navallos e descende até os límites do lugar. Correspóndese con catro parcelas catastrais: Esta superficie do

Ler Máis >>

O Monte abertal de Penarrubia

A singularidade dos montes abertais radica na súa orixe e no seu aproveitamento colectivo. En tempos pasados, os propietarios de coutos, xa foren eclesiásticos ou señoriais, cedéronlles aos labregos do lugar o

Ler Máis >>

Monte abertal

Os montes abertais Historicamente, o monte de Penarrubia era de tipo abertal, definido no artigo 64 do Dereito civil galego do seguinte xeito: Son montes abertais, de voces, de varas ou de

Ler Máis >>

Os Camiños

Necesidade dos camiños Do uso do monte, os veciños extraían moita utilidade. En primeiro lugar, unha parte del, precisamente a situada nas cotas máis altas, empregábase para sementar cereal. Outra parte servía

Ler Máis >>

As Foias

Que son as foias Outra forma de aproveitamento do monte consistiu na transformación da madeira en carbón vexetal, que se facía a partir das garrochas das uces negras. O proceso de obtención

Ler Máis >>

O parque eólico

En 2010, a Consellería de Economía e Industria aproba a relación de anteproxectos de parques eólicos seleccionados ao abeiro da Orde do 29 de marzo de 2010 para a asignación de 2.325

Ler Máis >>

Partición do monte

O 14 de maio de 2005, os representantes das catorce casas como propietarios deste monte asinan o contrato privado polo que conveñen tomar acordos e realizaren o sorteo das parcelas que resultaron

Ler Máis >>