Igrexa

Ver a descrición

Dioceses e parroquias

No decurso do século IV asistimos na Gallaecia á progresiva substitución do organigrama admi­nis­trativo e territorial romano polo que, pouco a pouco, vai introducindo o cristianismo. Así, as capitais dos seus tres

Ler Máis >>

Parroquia de Penarrubia

A parroquia de Penarrubia durante 343 anos pertenceu á diocese de Oviedo. Exactamente, desde o ano 811, en que Afonso II doou estas terras á diocese asturiana, até 1154 en que o

Ler Máis >>

Párrocos

Vimos no apartado Antigo Réxime en que consistía o beneficio eclesiástico de curado: a aristocracia, a fidalguía, os mosteiros, os bispos e os cabidos catedralicios mantiñan o dereito de presentación[1] do beneficio

Ler Máis >>

A Igrexa

Exterior Malia presentar esta igrexa elementos arquitectónicos renacentistas, cremos que foi construída na segunda metade do século XVII, en tempos do párroco Juan ¿Antonio? Santiso Ulloa, segundo deducimos da lenda epigráfica que

Ler Máis >>