Toponimia

Ver a descrición

Litotopónimos

Os litotopónimos son os nomes das pedras. Pena da Uz Situada no monte de A Barrosa, marca o límite polo noroeste da parroquia de Penarrubia coas de san Estevo de Furís polo

Ler Máis >>

Agrotopónimos

Os agrotopónimos son aqueles topónimos que gardan relación coas actividades agrícolas, os sistemas de cultivo, as situacións e as demarcacións dos terreos. As Barcias Hidronímico de orixe prelatina, indoeuropea ou non, ten

Ler Máis >>

Antropotopónimos

Os antropotopónimos son os nomes de lugares formados por nomes de persoas. Casar de Monín/Monín Topónimo constituído por dúas formas substantivas e a preposición de. En latín, ademais de existir domus co

Ler Máis >>

Hodónimos

Os hodónimos son os nomes das vías de comunicación. As Cruces Plural do latín crux, crucis. Aluden aos camiños que se cruzan neste lugar dado que aquí conflúe o Camín principal de

Ler Máis >>

Fitónimos

Os fitónimos son os nomes das prantas. Seara do Trigo Porción máis chaira do cumio da serra do Mazuco na que antes se cultivaba cereal. O vocábulo seara coñece tamén as variantes

Ler Máis >>

Orónimos

Os orónimos son os nomes con que se designan as montañas e outros accidentes do relevo. Navallos Procede posibelmente de *nava, un lexema precéltico da cultura Hallstatt do final da Idade de

Ler Máis >>

Hidrónimos

Os hidróninimos son os nomes dos accidentes xeográficos relacionados coa auga. Neira Trátase dun hidrónimo de orixe prerromana como acontece, segundo o profesor Juan J. Moralejo, coa maioría dos macrohidrónimos galegos (Limia,

Ler Máis >>

Oicónimos

Os oicónimos das catorce casas de Penarrubia refírense aos apelidos ou aos alcumes das familias que as construíron ou as habitan (Martiz, Moreno, Lopo, Preto, Ribeiro, Cota, Vazque, Miguelín e posibelmente Mofín),

Ler Máis >>

Lugares

A toponimia dos Lugares: Penarrubia A teoría etimolóxica máis estendida sostén que se deriva do latín Pinna(m) Rubea(m). En latín clásico pinna -ae significaba “pluma”, “ala”, tamén “frecha, dardo” e, na terminoloxía

Ler Máis >>