Regos e fontes

Ver a descrición

Fontes

Coa axuda de Pepe de Ribeiro, nunha sobremesa tomando café, realizamos un percorrido polas fontes de Penarrubia. Contamos as dezasete que figuran localizadas con puntos azuis neste mapa. Seguro que esquecemos algunha

Ler Máis >>

Os Regos

Regos As serras de Penarrubia son ricas en augas que descenden até o val. Tres son os regos que durante todo o ano fertilizan os prados e, no pasado, moveron tamén as

Ler Máis >>

Disputas polas augas

A auga na historia Hoxe todas as augas son de dominio público e ninguén pode facer uso delas sen previa conce­sión ou autorización da correspondente administración. A través da súa historia, o

Ler Máis >>