Política de privacidade

Última actualización: 02/04/2022

En esencia

 • Responsábel da web: Eduardo Álvarez.
 • Medios de recollida de datos: Mediante o uso da web, comentarios e consultas realizadas.
 • Lexitimación para o tratamento: consentimento do usuario e prestación do servizo.
 • Finalidade do tratamento: atender as consultas e comunicacións recibidas e prestar o servizo.
 • Dereitos do usuario: Exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidade e a non ser obxecto de decisións automatizadas. Para saber como, consulta a sección “Dereitos” a continuación.
 • Conservación dos datos: Os datos conservaranse mentres o usuario non retire o seu consentimento e mentres a lexislación aplicábel o requira.
 • Correo electrónico de contacto: eduardo@penarrubia.gal

Responsábel do tratamento

Este sitio é propiedade e está operado por Eduardo Álvarez, titular do NIF: 35240071T, con enderezo para efectos de notificacións na Rúa Manzaneda, 4. 15179. Oleiros. Podes contactar comigo enviando un correo electrónico a eduardo@penarrubia.gal

A finalidade da web é mostrar información, datos, paisaxes, tradicións e lugares da zona de Penarrubia. Baralla. Comarca dos Ancares.

O uso da web atribúe a condición de usuario, co cal aceptas a seguinte política de privacidade. No caso de non estar de acordo con ela, non utilices este Servizo.

Protección de datos

Información recollida

A información persoal recollida chegará até nós de tres formas: 1) a recollida automaticamente, 2) a que nos facilitas voluntariamente e 3) a facilitada por terceiros.

Datos recollidos automaticamente

Esta información consistirá en:

 • Recollida a través de cookies ou mecanismos similares almacenados no teu dispositivo, sempre co teu consentimento. Consulta a nosa Política de cookies para obter máis información.
 • A IP desde a que se realiza a conexión, o tipo de dispositivo empregado e as súas características, a versión do sistema operativo, o tipo de navegador, o idioma, a data, o país, a hora da solicitude, a URL de referencia ou o rede móbil utilizada, entre outras.
 • Datos sobre o uso do sitio e posíbeis erros detectados durante o seu uso, como páxinas non atopadas ou visualizacións erróneas.

Datos facilitados voluntariamente

Esta información consistirá en:

 • Se nos envías unha mensaxe a través das canles de contacto, facilitarasnos o teu correo electrónico, alias, nome, asunto ou mensaxe.
 • Se realizas comentarios no blog, facilitarasnos o teu alias, nome, datos persoais que pode conter a mensaxe e correo electrónico.
 • Se contratas os nosos servizos ou produtos, facilitarasnos a información fiscal necesaria para realizar a xestión administrativa e contábel.
 • Se te rexistras no boletín coas nosas últimas novidades, produtos e servizos, facilitarasnos o teu correo electrónico e as materias que máis che interesan.
 • Se descargas algún dos nosos recursos, facilitarasnos o teu alias, nome, datos persoais que pode conter a mensaxe e correo electrónico.

Os facilitados por terceiros

Esta información consistirá en:

 • Na proporcionada polos servizos de analítica web.

Dereitos

Informámoste de que a cumprimentación dos formularios é voluntaria. Non obstante, se non enches os campos obrigatorios (marcados cun asterisco), o uso dalgunhas funcións do sitio non será posíbel ou estará limitado.

Os datos persoais que nos facilites incorporaranse e serán tratados nos ficheiros titularidade de Eduardo Álvarez para poder atender as túas solicitudes.

Podes exercer en calquera momento os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do teu tratamento, oposición e portabilidade dos teus datos de carácter persoal mediante correo electrónico dirixido a eduardo@penarrubia.gal

En ambos os casos deberás identificarte co teu nome e apelidos, así como copia do teu DNI ou ID nacional.

Aquí podes atopar os diferentes modelos para exercer tales dereitos.

No caso de ter prestado o consentimento para unha finalidade determinada, tes dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á túa retirada.

Ademais, se consideras que existe algún problema coa forma en que estamos a tratar os teus datos, podes dirixir as túas reclamacións á Axencia Española de Protección de Datos.

Uso de datos

Os datos que nos proporciones serán utilizados para:

 • Responder ás túas solicitudes (a base legal é o noso interese lexítimo en responder as consultas dos nosos usuarios).
 • Xestionar os comentarios do blog, se realizas un (a base legal é o teu consentimento)

A web do sitio ten cifrado SSL que permite ao usuario enviar os seus datos persoais de forma segura a través de formularios de contacto estándar.

Os datos persoais recollidos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros de rexistro de actividade.

Neste sentido:

 • Recibiremos a túa IP, que se utilizará para verificar a orixe da mensaxe co fin de ofrecerche as recomendacións adecuadas (por exemplo, presentar a información no idioma correcto) e para detectar posibles irregularidades (por exemplo, intentos de ciberataque ao Servizo), así como datos relacionados co teu ISP.
 • Así mesmo, poderás facilitarnos os teus datos por teléfono, correo electrónico e outros medios de comunicación que se indiquen.
 • O noso prestador de servizos de correo electrónico é Dinahosting e a nosa web encóntrase en Dinahosting.

Ás veces, para desenvolver o servizo que nos contrates, contamos con terceiros colaboradores aos que esiximos que cumpran coa nosa política de privacidade e que teñen que dispor da súa propia. En todo caso, serás informado de quen son e dos seus datos de contacto para que, se así o desexas, poidas exercer os teus dereitos perante eles na medida en que sexa requirido.

Redes sociais

De momento, non temos perfís oficiais nas principais redes sociais de Internet.

Conservación dos datos

 • Os datos desagregados conservaranse sen período de eliminación.
 • Os datos do usuario cargados polos Termos e Condicións a páxinas e perfís das redes sociais conservaranse desde o momento en que o usuario ofreza o seu consentimento até que o retire.ece su consentimiento hasta que lo retira.

Responsabilidade

Na medida en que o permita a lei, Eduardo Álvarez non se fai responsábel de: a) erros ou omisións no contido; b) da non dispoñibilidade do sitio web; c) da transmisión de programas maliciosos nos contidos, malia termos adoptadas todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

Modificacións

Poderemos actualizar esta política de privacidade. As modificacións entrarán en vigor desde o momento da súa publicación.