Mamíferos

 • Can doméstico.
 • Corzo. Capreolus capreolus. Femia. Cabo do Agro. Penarrubia. Xullo 2016.
 • Corzo. Capreolus capreolus. Femia. Monte da Canteira. Penarrubia. Xuño 2016.
 • Corzo. Capreolus capreolus. Macho. Barrancal. Penarrubia. Agosto 2016.
 • Corzo vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=hHuLtSkEwIo
 • Garduña, fuíña, gatela, martaraña… Martes foina. Penarrubia. Agosto. 2020.
 • Garduña vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=xSs4Asx2YHQ
 • Gato bravo ou gato montés. Felis silvestris silvestris. Barrancal. Penarrubia. Agosto 2020.
 • Gato bravo vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=13LseubgMWI
 • Gato doméstico. Felis silvestris catus.
 • Lebre. Lepus europaeus. Monte A Canteira. Penarrubia. Agosto. 2020.
 • Marta. Martes martes. Camiño de Penarrubia. Agosto 2021.
 • Ovella. Ovis aries. Codesal. Penarrubia. 2016
 • Porco bravo ou xabarín. Sus scrofa. Penarrubia. Agosto 2020.
 • Porco bravo ou xabarín vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ktvbf9dheHY
 • Raposo. Vulpes vulpes. Barrancal. Penarrubia. Xuño 2020.
 • Raposos vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=aGhE8VwSRSY
 • Tenreiro, becerro, xato, pucho, cucho ou cuxo. Cría da vaca. Bos taurus. As Veigas. Penarrubia. Novembro 2020.
 • Vaca. Bos Taurus. Camiño de Penarrubia. Agosto 2020.
 • Vaca. Bos Taurus. Vaca rubia galega. Barrancal. Agosto 2016.

Relacionados...

Insectos

Abella. Apis mellifera.Penarrubia. Agosto 2020. Araña. Bolboreta podalirios. Iphiclides podalirius. Agro de Penarrubia. Agosto. 2016. Bolboreta. Eiruga de bolboreta. Caterpillar larva. Curral

Réptiles

Escáncer ou liscanzo. Anguis fragilis. Barrancal. Penarrubia. Agosto 2020. Lagarto arnal. Timon lepidus. Penarrubia. Agosto 2020. Lagarto verdinegro. Lacerta schreiberi. Camiño de

Anfibios

Ra. Rana ibérica. Fonte de Penarrubia. Agosto. 2020. Sapo cunqueiro. Bufo spinosus. Penarrubia. Outubro 2020. Píntega, becha, bicha, pinchorra, sacabeira, sacarrancha, salamanca,

Que podes atopar aquí

Deixa un comentario