O Monte

Ver a descrición

Repoboación

A fins da década dos setenta e comezos dos oitenta do pasado século, iníciase o proceso do abandono do uso do monte por parte dos veciños debido a que o gando comeza

Ler Máis >>

O monte non é MVMC

Na década dos anos setenta, desde a Administración propúgnase unha política de catalogación e de clasificación xurídica dos montes galegos sen rigor e coa consideración de que na maioría dos casos eran

Ler Máis >>

Montes abertais e MVMC

Mentres os montes veciñais en man común proceden dun tipo de propiedade colectiva herdada da tradición xermánica, os abertais, como era o de Penarrubia, foron adquiridos polos veciños a través dun contrato

Ler Máis >>