Hórreos

Como vimos, a carón das casas adoita existir un hórreo ou dous, como sucedía na Casa Principal de A Pena. Mais, nada ten que ver o tipo de hórreo destas terras do oriente galego cos característicos doutras comarcas. Aquí, a súa planta é cuadrangular e o teitume de palla colmada enlazada por viortos de uces. Empregáronse, segundo recolle Carlos Xesús Varela Aenlle en http://veigadelogares.blogspot.com/2013/08/o-horro-de-tipo-asturiano-na-montana.html?m=1, para gardar unha serie de produtos  seleccionados previamente, protexéndoos  da humidade, dos roedores,  e dos pequenos paxaros granívoros… almacena  moitos tipos de produtos:  allos, cebolas, mel, queixo, a  matanza do porco, mazás, castañas,  fabas, noces, abelás, etc… Nos corredores poden aparecen  tendais de roupa e os trobos  do mel. O espazo inferior pode ser aproveitado  para gardar os apeiros,  especialmente o carro,  e a leña

Non hai moito, no lugar de Penarrubia existían hórreos con esta tipoloxía nas casas de Martiz e de Moreno e, nos anos cincuenta do pasado século, creo recordar tamén un destes hórreos na aira da casa de Cota.

Hórreo

Relacionados...

Administración

Estamos, xa que logo, na sala da Audiencia situada na freguesía de San Pedro de San Martiño da Xurisdición de Neira de

Administrados

En 1528 realizouse por orde do emperador Carlos I o Censo de pecheros no que figura a seguinte referencia a Neira de

Señorío de Neira de Rei

A freguesía de Santa María de Penarrubia a mediados do século XVIII pertencía á xurisdición de Neira de Rei, ao arciprestado de

Que podes atopar aquí

Deixa un comentario