Administrados

En 1528 realizouse por orde do emperador Carlos I o Censo de pecheros no que figura a seguinte referencia a Neira de Xusá:

Táboa de pecheros de 1528

Deducimos que na referencia Puebla de Neyra e Jusaos debemos incluír as xurisdicións de Neira de Rei e mais a de Neira de Xusá non só pola suma dos dous topónimos senón tamén polo elevado número de veciños contribuíntes dos que debemos excluír os que gozaban do privilexio de estaren exentos de tributar, entre os que se encontraban os clérigos e os membros da nobreza, mais si estaban obrigados a pagar as viúvas, os menores, que, en ambos casos, computaban como medio veciño. Con respecto aos clérigos, convén distinguir entre os seculares, que estaban exentos, e os regulares, dos que cada dez frades ou monxas contaban como un veciño no pagamento do imposto. Excluíanse os franciscanos descalzos por estaren exentos. 

Se entre as dúas xurisdicións de Neira de Rei e Neira de Xusá contaban con 264 veciños, excluídos os clérigos de cada parroquia e mais os fidalgos, podemos considerar que a poboación da de Neira de Rei achegaríase aos 140 veciños a fins do primeiro terzo do século XVI.

En 1760, segundo o Expediente de Comprobación, na freguesía de Penarrubia existían 51 veciños, isto é, o equivalente aproximadamente a un terzo da totalidade da veciñanza da xurisdición de Neira de Rei en 1528. Isto permítenos constatar o notábel incremento de poboación no período deses 232 anos que median entre ambas datas se temos en conta que a parroquia de Penarrubia era tan só unha das doce que pertencían a esta xurisdición.  

Relacionados...

Administración

Estamos, xa que logo, na sala da Audiencia situada na freguesía de San Pedro de San Martiño da Xurisdición de Neira de

Señorío de Neira de Rei

A freguesía de Santa María de Penarrubia a mediados do século XVIII pertencía á xurisdición de Neira de Rei, ao arciprestado de

A Parroquia

Ligazón territorial A parroquia serviu de ligazón territorial da veciñanza xa desde o medievo, mais este vínculo intensificouse nomeadamente despois de Trento

Que podes atopar aquí

Deixa un comentario